Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc

 4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc 1. bbb코리아 1588-5644 ( www.bbbkorea.org ) 2. 외국인종합안내센터 1345 ( www.hikorea.go.kr ) 3. 관광통역안내전화 1330 ( english.visitkorea.or.kr ) 4. 다누리콜센터 1577-1366 ( www.liveinkorea.kr ) Mời các bạn cùng Hàn Ngữ Seona tìm hiểu về 4 số điện thoại này nhé ! 1. bbb코리아 1588-5644  Tư vấn thông tin liên quan đến bệnh viện. Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc 24 giờ trong ngày, làm quanh năm không có ngày nghỉ nên bạn có thể gọi bất cứ lúc nào cần. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. 2. 외국인종합안내센터 1345 Tư vấn thông tin dành cho người nước ngoài nói chung liên quan đến sự lưu trú, gia hạn visa, chuyển đổi visa, xuất nhập cảnh (bao gồm cả 사회통합프로그램 KIIP)...  Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc từ 9h 00 ~22h 00 từ thứ 2~6 trong tuần. Chú ý từ 18h 00 ~22h 00 thì không có hỗ trợ Tiếng Việt. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. Dịch vụ 마을 변호사 (luật sư làng) miễn phí.

15 cau noi khiem ton

TOP 15 CÂU NÓI KHIÊM TỐN HỮU DỤNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP
1. 과찬이세요.
Quá khen rồi.
2. 아니에요. 아직 멀었어요.
Không đâu ạ, tôi còn phải cố gắng nhiều mà.
3. 잘하기는요. 아직 많이 부족해요
Giỏi gì đâu ạ, tôi vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.
4. 좋게 봐주셔서 감사합니다.
Cảm ơn vì đã dành nhiều thiện cảm cho tôi.
5. 너무 띄우지 마세요.
Bạn đừng nói quá lên thế. (trong quan hệ thân thiết)
6. 천만에요.
Không dám, không có gì cả.
7. 천만다행이다.
Tôi thật may mắn vô cùng.
8. 비싼 거 아니에요. 부담 갖지 마세요.
Không phải đồ đắt tiền gì đâu, đừng ngại nhé.
9. 별거 아니에요.
Không có gì to tát đâu.
10. 도움이 돼서. 제가 오히려 뿌듯하죠.
Giúp được bạn làm tôi cũng thấy vui mà.
11. 나한테 고마워 할 필요 없어.
Không cần cảm ơn tôi đâu.
12. 나는 단지 내가 해야 할 일 했을 뿐이야.
Tôi chỉ làm việc phải làm thôi mà.
13. 내가 아니라도 누군가는 해야 할 일이야.
Không phải mình giúp thì cũng sẽ có người khác làm thôi mà.
14. 괜찮아요. 당연한 거 지, 뭘.
Không có gì đâu, đây là việc đương nhiên phải làm mà.
15. 별 거 안닌데 뭐. 미안해 하지마.
Không có gì nghiêm trọng cả, không cần xin lỗi đâu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến