Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc

 4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc 1. bbb코리아 1588-5644 ( www.bbbkorea.org ) 2. 외국인종합안내센터 1345 ( www.hikorea.go.kr ) 3. 관광통역안내전화 1330 ( english.visitkorea.or.kr ) 4. 다누리콜센터 1577-1366 ( www.liveinkorea.kr ) Mời các bạn cùng Hàn Ngữ Seona tìm hiểu về 4 số điện thoại này nhé ! 1. bbb코리아 1588-5644  Tư vấn thông tin liên quan đến bệnh viện. Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc 24 giờ trong ngày, làm quanh năm không có ngày nghỉ nên bạn có thể gọi bất cứ lúc nào cần. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. 2. 외국인종합안내센터 1345 Tư vấn thông tin dành cho người nước ngoài nói chung liên quan đến sự lưu trú, gia hạn visa, chuyển đổi visa, xuất nhập cảnh (bao gồm cả 사회통합프로그램 KIIP)...  Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc từ 9h 00 ~22h 00 từ thứ 2~6 trong tuần. Chú ý từ 18h 00 ~22h 00 thì không có hỗ trợ Tiếng Việt. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. Dịch vụ 마을 변호사 (luật sư làng) miễn phí.

Các kì thi đánh giá của 사회통합프로그램 KIIP (thi xếp lớp + thi lên lớp + thi hết lớp 4 + thi hết lớp 5)


Ảnh: Trang web thi đánh giá


PHẦN 1: NỘI DUNG CÁC KỲ THI ĐÁNH GIÁ

 • Thi xếp lớp (đánh giá trước) 사전평가
 • Thi lên lớp (lớp 1~2, lớp 2~3, lớp 3~4) 단계평가
 • Thi hết lớp 4 (đánh giá trung gian) 중간평가
 • Thi hêt lớp 5 (đánh giá tổng hợp) 종합평가

💗사전평가💗

 • Nội dung: Năng lực Tiếng Hàn (từ vựng, ngữ pháp.... phỏng vấn).
 • Nơi thi: Các địa điểm đã được quy định ở từng khu vực khác nhau. 👉 nhấn vào đây
 • Phương pháp đánh giá: 필기시험 50 câu (chọn câu 48 câu + viết ngắn 2 câu) và 구술시험 5  (đọc, hiểu, hội thoại, nghe, nói).
 • Thời gian thi: 필기시험 60 phút , 구술시험 10 phút.
 • Kết quả thi: Tổng điểm là 100. Tùy theo số điểm bạn đạt được người ta sẽ xếp lớp cho bạn theo các bậc như dưới hình sau. Kết quả thi có giá trị trong vòng 2 năm (thi xong không học ngay cũng được nhưng đừng để quá 2 năm). 


💗단계평가💗

 • Nội dung: Tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc.
 • Nơi thi: Các địa điểm đã được quy định ở từng khu vực khác nhau. 👉 nhấn vào đây
 • Phương pháp đánh giá: 필기시험 20 (chọn câu) + 구술시험 5 câu (đọc, hiểu, hội thoại, nghe, nói).
 • Thời gian thi: 필기시험 30 phút, 구술시험 10 phút.
 • Kết quả thi: Tổng 100 điểm. 60 trở lên là 합격 (thi đỗ). Từ 59 điểm trở xuống bạn phải học lại 1 lần, sau đó sẽ được xét cho lên lớp kế tiếp. Kết quả thi có giá trị trong vòng 1 năm (thi xong không học ngay cũng được nhưng đừng để quá 1 năm). 

💗중간평가💗

 • Nội dung: Tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc.
 • Nơi thi: Các địa điểm đã được quy định ở từng khu vực khác nhau. 👉 nhấn vào đây
 • Phương pháp đánh giá: 필기시험 30 (chọn câu 28 câu + viết 2 câu) và 구술시험 5 câu (đọc, hiểu, hội thoại, nghe, nói).
 • Thời gian thi: 필기시험 50 phút (chọn câu 40 phút + viết 10 phút) và 구술시험 10 phút.
 • Kết quả thi: Tổng 100 điểm. 60 trở lên là 합격 (thi đỗ). Từ 59 điểm trở xuống bạn có 2 sự lựa chọn. Một là học lại và thi chỉ cần đạt 41 điểm trở lên là nhận được 이수 và lên lớp 5. Hai là không học lại, vậy thì lúc thi lại bạn cần đạt 60 điểm trở lên để nhận được 이수 + 합격 và lên lớp 5.

💗종합평가💗

 • Có hai loại: 영주용 (xin visa F5) và 귀화용 (xin nhập tịch)
 • Nội dung: Năng lực Tiếng Hàn và hiểu về xã hội Hàn Quốc
 • Nơi thi: Các địa điểm đã được quy định ở từng khu vực khác nhau. 👉 nhấn vào đây
 • Phương pháp đánh giá: 필기시험 40 (chọn câu 36 câu + viết  câu) và 구술시험 5 câu (đọc, hiểu, hội thoại, nghe, nói).
 • Thời gian thi: 필기시험 60 phút (chọn câu 50 phút + viết 10 phút) và 구술시험 10 phút.
 • Kết quả thi: Tổng 100 điểm. 60 trở lên là 합격 (thi đỗ). Từ 59 điểm trở xuống bạn có 2 sự lựa chọn. Một là học lại và thi chỉ cần đạt 41 điểm trở lên là nhận được 이수. Hai là không học lại, vậy thì lúc thi lại bạn cần đạt 60 điểm trở lên để nhận được 이수 + 합격5. Bằng 사회통합프로그램 KIIP có giá trị mãi mãi.


Chúc các bạn thi tốt nhé !
💖💙💚💛💜


Trang chủ thi đánh giá (có cả Tiếng Việt hỗ trợ). 👉 nhấn vào đây

Tìm hiểu thêm về 사회통합프로그램 KIIP. 👉 nhấn vào đây


Nhận xét

 1. If you might be} lucky enough to make use of it at the beginning of a four-hand winning streak, you might be} in for a deal 솔카지노 with. When you use this blackjack technique, want to|you should|you have to} go back to the original wager as soon as you lose one hand. This is greatest way|one of the best ways|the easiest way} to be management of|in cost of|in command of} your money and end a gaming session within the black.

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến