Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc

 4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc 1. bbb코리아 1588-5644 ( www.bbbkorea.org ) 2. 외국인종합안내센터 1345 ( www.hikorea.go.kr ) 3. 관광통역안내전화 1330 ( english.visitkorea.or.kr ) 4. 다누리콜센터 1577-1366 ( www.liveinkorea.kr ) Mời các bạn cùng Hàn Ngữ Seona tìm hiểu về 4 số điện thoại này nhé ! 1. bbb코리아 1588-5644  Tư vấn thông tin liên quan đến bệnh viện. Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc 24 giờ trong ngày, làm quanh năm không có ngày nghỉ nên bạn có thể gọi bất cứ lúc nào cần. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. 2. 외국인종합안내센터 1345 Tư vấn thông tin dành cho người nước ngoài nói chung liên quan đến sự lưu trú, gia hạn visa, chuyển đổi visa, xuất nhập cảnh (bao gồm cả 사회통합프로그램 KIIP)...  Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc từ 9h 00 ~22h 00 từ thứ 2~6 trong tuần. Chú ý từ 18h 00 ~22h 00 thì không có hỗ trợ Tiếng Việt. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. Dịch vụ 마을 변호사 (luật sư làng) miễn phí.

사회통합프로그램 KIIP 1단계

 사회통합프로그램 KIIP 1단계
Lớp 1


사회통합프로그램 KIIP 1단계
Ảnh: Sách Lớp 1

Mua sách Lớp 1 👇 

 

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

 

Những chú ý về Lớp 1: 

  • Lớp 1 tổng thời gian học là 100 giờ.
  • Những bạn thi đầu vào 사전평가 tổng điểm đạt được trong khoảng từ 3~20 điểm (phần thi phỏng vấn 구술 đạt 3 điểm trở lên).
  • Lớp 1 lên Lớp 2 cần phải trải qua kỳ thi thi đánh giá gọi là 1단계평가 (bạn cần phải học đủ 80 giờ trở lên thì mới được tham gia thi đánh giá).
  • Phí thi đánh giá  hiện tại là 38.000 won.

  • Nếu điểm thi 1단계평가 của bạn dưới 60 điểm (thi trượt 불합격) thì bạn phải học lại một lần nữa 재수료 để được lên Lớp 2.
  • Nếu điểm thi 1단계평가 của bạn đạt từ 60 điểm trở lên (thi đậu 합격) thì bạn được lên Lớp 2.
  • Phần thi cần 구술 đạt 3 điểm trở lên để tránh bị điểm liệt.


Xem video BÀI GIẢNG nội dung sách này trên youtube

Đăng ký kênh youtube của Hàn Ngữ Seona để học nhiều hơn ngoài KIIP 😊👍👇
"Bắt đầu là đã đi được một nửa." 
Chúc các bạn thi đậu... đậu điểm cao nhé !💖💙💚💛💜

Xem hướng dẫn học các lớp khác:


Xem hướng dẫn giải đề thi đánh giá (đề thi mẫu):
Tìm hiểu tất cả về 사회통합프로그램 KIIP 👉 nhấn vào đây

Nhận xét

Bài đăng phổ biến