Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc

 4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc 1. bbb코리아 1588-5644 ( www.bbbkorea.org ) 2. 외국인종합안내센터 1345 ( www.hikorea.go.kr ) 3. 관광통역안내전화 1330 ( english.visitkorea.or.kr ) 4. 다누리콜센터 1577-1366 ( www.liveinkorea.kr ) Mời các bạn cùng Hàn Ngữ Seona tìm hiểu về 4 số điện thoại này nhé ! 1. bbb코리아 1588-5644  Tư vấn thông tin liên quan đến bệnh viện. Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc 24 giờ trong ngày, làm quanh năm không có ngày nghỉ nên bạn có thể gọi bất cứ lúc nào cần. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. 2. 외국인종합안내센터 1345 Tư vấn thông tin dành cho người nước ngoài nói chung liên quan đến sự lưu trú, gia hạn visa, chuyển đổi visa, xuất nhập cảnh (bao gồm cả 사회통합프로그램 KIIP)...  Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc từ 9h 00 ~22h 00 từ thứ 2~6 trong tuần. Chú ý từ 18h 00 ~22h 00 thì không có hỗ trợ Tiếng Việt. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. Dịch vụ 마을 변호사 (luật sư làng) miễn phí.

VÀI TỪ VỰNG VỀ CÁC BỘ NGÀNH, CƠ QUAN 부서, 기관

TỪ VỰNG VỀ CÁC BỘ NGÀNH, CƠ QUAN 부서, 기관


공안부 Bộ Công an 

산업무역부 Bộ Công thương 

교육훈련부 Bộ Giáo dục và đào tạo 

교통운송부 Bộ Giao thông vận tải 

투자계획부 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

과 학기술부 Bộ Khoa học và Công nghệ 

노동보훈사회부 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

외교부 Bộ Ngoại giao 

내무부 Bộ Nội vụ 

농업농촌개발부 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

국방부 Bộ Quốc phòng 

자원환경부 Bộ Tài nguyên và Môi trường 

정보통신부 Bộ Thông tin và Truyền thông 

사법부 Bộ Tư pháp 

재무부 Bộ Tài chính 

문화체육관광부 Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch 

건설부 Bộ Xây dựng 

보건부 Bộ Y tế 

국무조정실 Văn phòng chính phủ 

소수민족위원회위원장/ 주임 Chủ Nhiệm Ủy Ban Dân Tộc 

성급기관 Cơ quan cấp tỉnh  

부급기관 Cơ quan cấp bộ, cơ quan ngang bộ 

지방의회위원회 Hội đồng nhân dân địa phương 

인민의회 Hội đồng nhân dân 

국가은행 Ngân Hàng Nhà Nước 

중앙직할시 Thành phố trực thuộc trung ương 

베트남중앙은행 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

성급인민법원 Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

최고인민법원 Toà án nhân dân tối cao 

정부감찰 Thanh Tra Chính Phủ 

정부사무실 Văn phòng Chính phủ 

최고인민검찰원 Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

베트남 텔레비전방송국 Đài truyền hình Việt Nam 

베트남의 소리 Đài tiếng nói Việt Nam 

베트남통신사 Thông tấn xã Việt Nam 

호찌민 국립 정치아카데미 Học viện chính trị Hồ Chí Minh 

베트남사회과 학원 Viện khoa học và xã hội Việt Nam

베트남사회보험 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

국가자본관리 위원회 Ban quản lý vốn nhà nước 

베트남국가은행 Ngân hàng nhà nước 

민족위원회 Ủy Ban dân tộc 


Còn tiếp tại

Nhận xét

Bài đăng phổ biến