Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc

 4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc 1. bbb코리아 1588-5644 ( www.bbbkorea.org ) 2. 외국인종합안내센터 1345 ( www.hikorea.go.kr ) 3. 관광통역안내전화 1330 ( english.visitkorea.or.kr ) 4. 다누리콜센터 1577-1366 ( www.liveinkorea.kr ) Mời các bạn cùng Hàn Ngữ Seona tìm hiểu về 4 số điện thoại này nhé ! 1. bbb코리아 1588-5644  Tư vấn thông tin liên quan đến bệnh viện. Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc 24 giờ trong ngày, làm quanh năm không có ngày nghỉ nên bạn có thể gọi bất cứ lúc nào cần. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. 2. 외국인종합안내센터 1345 Tư vấn thông tin dành cho người nước ngoài nói chung liên quan đến sự lưu trú, gia hạn visa, chuyển đổi visa, xuất nhập cảnh (bao gồm cả 사회통합프로그램 KIIP)...  Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc từ 9h 00 ~22h 00 từ thứ 2~6 trong tuần. Chú ý từ 18h 00 ~22h 00 thì không có hỗ trợ Tiếng Việt. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. Dịch vụ 마을 변호사 (luật sư làng) miễn phí.

SỐ CHẴN & SỐ LẺ TRONG TIẾNG HÀN

짝수와 홀수

Nhiều bạn khi học Tiếng Hàn thì đã học thuộc làu cách đếm số Hàn từ 1 đến 100. Nhưng mình chắc rằng rất ít bạn đã biết đến điều này 짝수 và 홀수

Chú thích: 자연수 có nghĩa là "số tự nhiên"

Trong Tiếng Hàn 

  • Số chẵn được gọi là 짝수 
  • Số lẻ được gọi là 홀수
  • ở đây có nghĩ là "số"

Vậy "số chẵn" và "số lẻ" là những số như thế nào? 

Toán học quy định rằng:
  • Số chẵn là một số nguyên chia hết cho 2. 짝수
  • Số lẻ là một số nguyên không phải là số chẵn. 홀수
  • Chẳng hạn số 0 là một số chẵn. 짝수
  • Tính chẵn lẻ không áp dụng cho các số không phải là số nguyên.

Chú thích: 2로 나누어떨어지는 수 có nghĩa là "số mà chia hết cho 2"


Bây giờ chúng ta đã có thêm một cái nhìn mới về các con số khi học Tiếng Hàn. Chị em là cô dâu có thể nhớ điều này để dậy con học toán nhé !


Nhận xét

Bài đăng phổ biến