Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc

 4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc 1. bbb코리아 1588-5644 ( www.bbbkorea.org ) 2. 외국인종합안내센터 1345 ( www.hikorea.go.kr ) 3. 관광통역안내전화 1330 ( english.visitkorea.or.kr ) 4. 다누리콜센터 1577-1366 ( www.liveinkorea.kr ) Mời các bạn cùng Hàn Ngữ Seona tìm hiểu về 4 số điện thoại này nhé ! 1. bbb코리아 1588-5644  Tư vấn thông tin liên quan đến bệnh viện. Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc 24 giờ trong ngày, làm quanh năm không có ngày nghỉ nên bạn có thể gọi bất cứ lúc nào cần. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. 2. 외국인종합안내센터 1345 Tư vấn thông tin dành cho người nước ngoài nói chung liên quan đến sự lưu trú, gia hạn visa, chuyển đổi visa, xuất nhập cảnh (bao gồm cả 사회통합프로그램 KIIP)...  Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc từ 9h 00 ~22h 00 từ thứ 2~6 trong tuần. Chú ý từ 18h 00 ~22h 00 thì không có hỗ trợ Tiếng Việt. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. Dịch vụ 마을 변호사 (luật sư làng) miễn phí.

NÓI GÌ KHI KHÔNG NGHE RÕ LỜI NÓI CỦA ĐỐI PHƯƠNG ?Khi giao tiếp với người khác bằng Tiếng Hàn, nếu bạn không thể nghe rõ được họ đang nói gì, bạn có thể dùng một số câu sau:


1. Tôi đã không nghe được rõ.
못 들었어요.

2. Xin hãy nói chậm cho.
천천히 말해 주세요.

3. Xin hãy nói lại cho một lần nữa.
다시 한번 말해 주세요.

3. Xin hãy nói lại cho một lần nữa. (rất lịch sự)
다시 한번 말씀해 주세요.

4. Xin hãy viết cho vào đây cho ạ.
여기에서 써 주세요.

5. Tôi chỉ biết một chút tiếng Hàn.
한국어를 조금 밖에 몰라요.

6. Tôi không biết nhiều tiếng Hàn.
한국어를 잘 몰라요.

7. Ông có biết nói tiếng Anh không?
영어 할 줄 아십니까?

8. Ơ đây có ai biết nói tiếng Anh không?
여기 영어 할 줄 아는 분 있나요?

9. Ông có app thông dịch không?
통역 앱이 있습니까?

10. Điện thoại của tôi có app thông dịch.
Chúng ta nói chuyện bằng app đó nhé?
제 핸드폰에 통역 앱이 있습니다.
그 걸로 얘기할까요?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến