Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc

 4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc 1. bbb코리아 1588-5644 ( www.bbbkorea.org ) 2. 외국인종합안내센터 1345 ( www.hikorea.go.kr ) 3. 관광통역안내전화 1330 ( english.visitkorea.or.kr ) 4. 다누리콜센터 1577-1366 ( www.liveinkorea.kr ) Mời các bạn cùng Hàn Ngữ Seona tìm hiểu về 4 số điện thoại này nhé ! 1. bbb코리아 1588-5644  Tư vấn thông tin liên quan đến bệnh viện. Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc 24 giờ trong ngày, làm quanh năm không có ngày nghỉ nên bạn có thể gọi bất cứ lúc nào cần. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. 2. 외국인종합안내센터 1345 Tư vấn thông tin dành cho người nước ngoài nói chung liên quan đến sự lưu trú, gia hạn visa, chuyển đổi visa, xuất nhập cảnh (bao gồm cả 사회통합프로그램 KIIP)...  Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc từ 9h 00 ~22h 00 từ thứ 2~6 trong tuần. Chú ý từ 18h 00 ~22h 00 thì không có hỗ trợ Tiếng Việt. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. Dịch vụ 마을 변호사 (luật sư làng) miễn phí.

TỪ VỰNG CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ THI QUỐC TỊCH
 TỪ VỰNG CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ THI QUỐC TỊCH

Các câu văn mẫu cần thiết liên quan đến vấn đề nhập cư, nhập quốc tịch.

이민 nhập cư

이민자 người nhập cư

지위 vị trí, địa vị

자격 tư cách

체류 lưu trú, cư trú

심사 thẩm tra, kiểm duyệt

심사를 거치다 trải qua kiểm duyệt

신청서를 접수하다 tiếp nhận hồ sơ

🔹체류 자격을 변경하다 thay đổi tư cách cư trú

🔹체류 자격을 변경하려면 신청서를 접수하고 심사를 거쳐야 합니다.

Nếu muốn thay đổi tư cách cư trú cần phải qua tiếp nhận giấy đăng ký và trải qua kiểm duyệt.

귀화 시험 kỳ thi quốc tịch

대비하다 để chuẩn bị cho

기출문제 đề thi cũ, đề thi các năm trước

🔹귀화 시험을 보다 thi quốc tịch

🔹귀화 시험에 대비해서 기출문제를 풀어 봤어요.

Làm các đề thi trước đó để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch.

🔹요건 điều kiện, yêu cầu cần thiết

🔹요건을 갖추다 có được các điều kiện cần thiết

🔹해당 비자 visa tương ứng

🔹해당 비자에 알맞은 요건을 갖춰야 체류 자격 변경 신청을 할 수 있습니다.

Khi thỏa mãn được các điều kiện phù hợp với loại visa tương ứng thì có thể xin thay đổi tư cách cư trú.

🔹절차를 밟다 tiến hành thủ tục, tiến hành các bước

🔹허가 sự cho phép, sự chấp nhận

🔹체류자격변경 허가에 필요한 절차를 밟고 있어요.

Tiến hành các bước cần thiết cho việc xin phép thay đổi tư cách cư trú.

🔹심사에 통과하다 thông qua kiểm duyệt

🔹심사에 통과하여 체류자격변경 허가를 받았습니다.

Khi thông qua kiểm duyệt sẽ được nhận giấy phép thay đổi tư cách cư trú.

영주권 quyền cư trú vĩnh viễn, quyền định cư

영주권을 받다 nhận được quyền định cư

🔹체류자격부여 cấp phép tư cách cư trú

🔹영주권을 받으려면 체류자격부여 허가신청서와 각 조건에 따른 서류가 필요합니다.

Nếu muốn nhận quyền định cư thì cần đơn xin cấp phép tư cách cư trú và các giấy tờ khác theo từng điều kiện.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến