Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc

 4 số điện thoại vô cùng quan trọng với người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc 1. bbb코리아 1588-5644 ( www.bbbkorea.org ) 2. 외국인종합안내센터 1345 ( www.hikorea.go.kr ) 3. 관광통역안내전화 1330 ( english.visitkorea.or.kr ) 4. 다누리콜센터 1577-1366 ( www.liveinkorea.kr ) Mời các bạn cùng Hàn Ngữ Seona tìm hiểu về 4 số điện thoại này nhé ! 1. bbb코리아 1588-5644  Tư vấn thông tin liên quan đến bệnh viện. Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc 24 giờ trong ngày, làm quanh năm không có ngày nghỉ nên bạn có thể gọi bất cứ lúc nào cần. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. 2. 외국인종합안내센터 1345 Tư vấn thông tin dành cho người nước ngoài nói chung liên quan đến sự lưu trú, gia hạn visa, chuyển đổi visa, xuất nhập cảnh (bao gồm cả 사회통합프로그램 KIIP)...  Hỗ trợ 20 loại ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. Làm việc từ 9h 00 ~22h 00 từ thứ 2~6 trong tuần. Chú ý từ 18h 00 ~22h 00 thì không có hỗ trợ Tiếng Việt. Dịch vụ  3자 통역 (thông dịch kết nối 3 bên) miễn phí. Dịch vụ 마을 변호사 (luật sư làng) miễn phí.

10 CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG ĐÁNH TAN CĂNG THẲNG NGÀY THỨ 2

 10 CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG ĐÁNH TAN CĂNG THẲNG NGÀY THỨ 2

1. 고생없이 얻는 것은없다.
Không vất vả thì không đạt được cái gì cả


2. 빨리 듣고 천천히 말하고 화는 늦추어라.
Hãy nghe cho nhanh, nói cho chậm và đừng nóng vội.


3. 열정이 있으면 만난다.
Nếu như bạn niềm đam mê thì nhất định sẽ làm được tất cả.


4. 사람이 훌륭할수록 더욱 겸손해야한다.
Người càng vĩ đại thì càng khiêm tốn.


5. 낙관으로 살자 비관해봐야 소용이 없다.
Sống lạc quan đi, bi quan thì có được gì.


6. 밤이란 바로 해가뜨기 직전에 가장 어두운 것이다.
Đêm tối nhất là trước khi mặt trời mọc.


7. 행복이란 어느 때나 노력의 대가이다.
Hạnh phúc bao giờ cũng là giá trị của sự nỗ lực.


8. 기회는 눈뜬 자한테 열린다
Cơ hội chỉ đến với người mở mắt.


9. 부지런함은 1 원칙이다.
Cần cù là nguyên tắc số 1.


10. 강한 이의 슬픔은 아름답다.
Nỗi buồn của sự mạnh mẽ chính là cái đẹp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến